Ettevõttest

Arhitektilt saate abi hoonete projekteerimisel, ümberehitamisel või rekonstrueerimisel. Arhitekt annab ka head nõu, konsulteerib kõikides projekteerimisega seotud küsimustes ja kui vaja tegeleb ka teie projekteerimistööde juhtimisega.

3D JA BIM

3D piltide ja BIM ehitusmudelite loomine. ArchiCAD-i õpe ja BIM juurutamine ning ettevõtte standardite koostamine.

PROJEKTEERIMINE

Hoonete arhitektuurne projekteerimine eskiisist ehitusloani ja vajadusel aitame ka eriosade projekteerimisega.

PLANEERIMINE

Detailplaneeringute koostamine ja planeerimise nõustamine. Insolatsiooni nõuete kontroll ja illustratsioonide koostamine.

RENOVEERIMINE

Korterelamute soojustusprojektide ja miljööväärtuslike hoonete rekonstrueerimisprojektide koostamine.